(LEVENS)TESTAMENT

Als u geen testament maakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u afwijken van de wettelijke regels en regelingen treffen die aansluiten bij uw wensen.
Daarnaast is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om een testament te maken, bijvoorbeeld als u uw partner tot erfgenaam wilt benoemen, een executeur of voogd wilt benoemen, uw kind wilt onterven, een goed doel iets wilt nalaten of als u wilt voorkomen dat uw kinderen vanaf hun 18e zelf over hun erfdeel kunnen beschikken.
Daarnaast zijn er nog vele andere zaken die u bij testament kunt regelen.

Het levenstestament is een testament waarin u zaken regelt voor het geval u nog leeft, maar al dan niet tijdelijk, niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen. In een levenstestament kunt u een volmacht op maat afgeven aan degene(n) die u uw belangen toevertrouwt. U kunt ook uitdrukkelijk uw wensen aangeven ten aanzien van uw medische behandeling, een behandelgebod of – verbod. In een levenstestament kunt u ook regelingen treffen en nadere aanwijzingen geven voor het geval uw vermogen onder bewind gesteld zou moeten worden of u onder curatele zou worden gesteld.

Graag adviseer ik u hierover en werk ik uw wensen uit in een (levens)testament op maat. De notaris zal de akte uiteindelijk samen met u ondertekenen.

Uiteraard kunt u bij mij terecht voor een advies op maat. Of het nu gaat om een nalatenschap, huwelijkse voorwaarden, een (levens)testament of de afwikkeling van een afscheiding, ik sta graag voor u klaar.

Tot mijn cliënten reken ik zowel particulieren als ondernemers. Voor zover nodig kan ik deskundigen inschakelen uit mijn netwerk van advocaten, fiscalisten, accountants en notarissen van andere disciplines.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.