(LEVENS)TESTAMENT

Als u geen testament maakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u afwijken van de wettelijke regels en regelingen treffen die aansluiten bij uw wensen.
Daarnaast is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om een testament te maken, bijvoorbeeld als u uw partner tot erfgenaam wilt benoemen, een executeur of voogd wilt benoemen, uw kind wilt onterven, een goed doel iets wilt nalaten of als u wilt voorkomen dat uw kinderen vanaf hun 18e zelf over hun erfdeel kunnen beschikken.
Daarnaast zijn er nog vele andere zaken die u bij testament kunt regelen.

Het levenstestament is een testament waarin u zaken regelt voor het geval u nog leeft, maar al dan niet tijdelijk, niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen. In een levenstestament kunt u een volmacht op maat afgeven aan degene(n) die u uw belangen toevertrouwt. U kunt ook uitdrukkelijk uw wensen aangeven ten aanzien van uw medische behandeling, een behandelgebod of – verbod. In een levenstestament kunt u ook regelingen treffen en nadere aanwijzingen geven voor het geval uw vermogen onder bewind gesteld zou moeten worden of u onder curatele zou worden gesteld.

Graag adviseer ik u hierover en werk ik uw wensen uit in een (levens)testament op maat. De notaris zal de akte uiteindelijk samen met u ondertekenen.

Uiteraard kunt u bij mij terecht voor een advies op maat. Ik sta graag voor u klaar.

Aarzel niet om contact met mij op te nemen om te kijken wat ik voor u kan betekenen.