HUWELIJKS VOORWAARDEN MAKEN OF WIJZIGEN

Als u trouwt zonder dat u vooraf huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, ontstaat er sinds januari 2018, een beperkte gemeenschap van goederen. Beide echtgenoten worden dan eigenaar van alle bezittingen, maar óók aansprakelijk voor alle schulden, die tijdens het huwelijk worden verkregen. De privé bezittingen en -schulden die er voor het huwelijk al waren, èn al dan niet tijdens het huwelijk door één van de echtgenoten ontvangen erfenissen en schenkingen, blijven privé. De gezamenlijke bezittingen die er voor het huwelijk al waren, maar in ongelijke eigendomsverhouding, worden ook gemeenschappelijk, in gelijke verhouding. Was u voor het huwelijk bijvoorbeeld al samen eigenaar van een huis, maar in ongelijke verhoudingen, stel 30-70, dan wordt de eigendom door het huwelijk 50- 50. Indien één van de echtgenoten al voor het huwelijk een eigen bedrijf had, dan blijft ook het bedrijf buiten de beperkte gemeenschap van goederen, maar dient een deel van de winst wel te worden gedeeld met de echtgenoot. Dit kan tot onaangename verassingen leiden bij einde van het huwelijk.

Deze beperkte gemeenschap van goederen, of bepaalde regelingen daaruit, kunt u voorkomen en/of aanpassen door het maken van huwelijkse voorwaarden, vòòr dat u trouwt. Deze huwelijkse voorwaarden kunt u afstemmen op uw situatie èn uw wensen.

Zo kunt u huwelijkse voorwaarden maken die bescherming bieden tegen schuldeisers èn beide echtgenoten aanspraak geven op de helft van de waarde van het totale vermogen, alsof er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen.
Indien er sprake is van ongelijke vermogens bij het aangaan van het huwelijk, wil men vaak een deel van het al aanwezige vermogen gescheiden houden. Ook dit kunt u regelen in huwelijkse voorwaarden.

U kunt een hoop problemen achteraf voorkomen door de zaken voor het huwelijk in goed overleg te regelen in huwelijkse voorwaarden.

Bestaande huwelijkse voorwaarden kunnen bepalingen bevatten die bij echtscheiding of een overlijden onverwachte gevolgen hebben.
Zo is in veel bestaande huwelijkse voorwaarden is een zogenaamd periodiek of Amsterdams verrekenbeding opgenomen, op grond waarvan het inkomen jaarlijks verrekend zou moeten worden. In de praktijk wordt dit echter zelden uitgevoerd. Bij een echtscheiding heeft dit vervelende gevolgen.

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Deze wijziging kan ook van invloed zijn op bestaande huwelijkse voorwaarden, vanwege de directe werking van bepaalde regelingen.

Het is verstandig om uw huwelijkse voorwaarden eens in de vijf jaar te laten beoordelen om na te gaan of zij nog in overeenstemming zijn met uw situatie en uw wensen. Hiermee kunt u onaangename verrassingen achteraf voorkomen.

Uiteraard kunt u bij mij terecht voor een advies op maat. Mocht u huwelijkse voorwaarden willen maken of wijzigen dan kan ik de akte voor u opstellen. De notaris zal de akte uiteindelijk samen met u ondertekenen.

Uiteraard kunt u bij mij terecht voor een advies op maat. Ik sta graag voor u klaar.

Aarzel niet om contact met mij op te nemen om te kijken wat ik voor u kan betekenen.